Kosmos
Logo_Kosmos_2011
Kosmos_Seminarraum

Unseren KOSMOS€ finden Sie im 1. Stock - Aufgang Holzstiege im Sitzgarten des Restaurants La Piazzetta. Der Raum gleicht einem großem Zelt. Schon beim Betreten spürt man eine besondere Energie.

Im Kosmos gibt es immer wieder Vorträge. Grundsätzlich ist es jedoch der Zendo der Zengruppe. Zusätzlich trifft sich auch unser literarischer Kreis im Kosmos. Bei Fragen dazu können Sie sich gerne an mich wenden.

Alle, die ihren wahren Reichtum noch nicht gefunden haben,
die strahlende Freude des Seins und den tiefen, unerschütterlichen Frieden der damit einhergeht,
alle die sind Bettler, mögen sie materiell noch so reich sein. 
Sie suchen im Außen nach Vergnügen und Erfüllung, 
nach Wertschätzung, Sicherheit und Liebe,
während sie einen Schatz in sich tragen, 
der all diese Dinge beinhaltet und zugleich unendlich viel größer ist,
als alles, was die Welt anzubieten hat.

Email_Altstadtladen

Beatrix u. Robert Kögler
Altstadtgasse
A-8330  Feldbach
Tel.-Nr.: +43(3152)4208

Anfang   Altstadtladen   Sir Robert's Teehaus   Weihnachtswelt   Kosmos   Altstadtgasse   Veranstaltungen